Home

Welkom op de website van Melkcontrole Nijland

Winnaars prijsvraag Agrarische Schouw bekend:

Nu de garantieprijs voor december van Friesland Campina bekend is gemaakt, zijn ook de winnaars van onze prijsvraag tijdens de Agrarische Schouw in Joure op 22 september 2016 bekend:
 
1. Mevr. W. Marra Dronrijp
2. Dhr. Romke Kroondijk Hichtum
3. Dhr. H. Feenstra Tjerkwerd
 
Alle winnaars ontvangen binnenkort een kerstpakket. 
 
Bij de prijsvraag kon de garantieprijs van Royal Friesland Campina geraden worden in de laatste drie maanden van 2016. Veel mensen vulden de prijsvraag in.
Garantieprijs oktober: €29,25
Garantieprijs november: € 33,00
Garantieprijs december: € 37,50

 

Jaarverslag:

Inmiddels is het jaarverslag naar alle leden gestuurd.
 
 
 
 
 
Aandachtspunten:
  •  Bent u een dag verhinderd, dan horen wij dit graag. We kunnen er dan rekening mee houden in de planning van de melkcontrole.
  •  In de zomer graag de melkmonsters koel bewaren. Dit voorkomt zure monsters
  • Gebruikt u materiaal van Melkcontrole Nijland (robot of tru-testers) dan dient u deze apparatuur vooraf en na de monstername door te spoelen.
 
Per 1 april 2016 is de berekening van het EJR aangepast bij de Nijland-verwerking. Lees hier verder over de aanpassing.
 

 

Nieuw: bedrijfsfilm Melkcontrole Nijland

 

=> Drachttest via melk

 
  
  
                                                                                                                                        Laatste update: 24-11-2016