Melkcontrole Nijland

Melkcontrole Nijland is een vereniging die voor melkveehouders melkcontrole uitvoert en de gegevens verwerkt op de wijze die elke veehouder individueel wenst. Dit tegen een zo laag mogelijke kostprijs, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

Het doel van de vereniging is om binnen de Nederlandse markt minimaal haar huidige aandeel te behouden en te streven naar een verdere uitbreiding zonder dat dat het karakter van Melkcontrole Nijland aantast.

Melkcontrole Nijland heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een stabiele vereniging die zorg draagt voor sterk concurrerende tarieven van de melkcontrole. Tal van veehouders uit geheel Nederland laten hun melkmonsters reeds door ons analyseren.
 
Na de analyse van de melkmonsters in ons eigen laboratorium, verwerken we vervolgens de gegevens in ons eigen melkcontrole-programma, bij CRV of in het FHRS-programma. Hierdoor kunnen wij zorg dragen voor een snelle en correcte verwerking. De melkcontrole-uitslag kan op papier en via internet aangeleverd worden.

Met een duidelijke uitslag waarop alle belangrijke kengetallen zijn vermeld en een praktische celgetaluitslag
met een overzicht per koe over de laatste 4 monsternames en een gewogen gemiddeld celgetal.

Heeft u alleen belangstelling voor gehalte- en/of celgetalonderzoek dan kan Melkcontrole Nijland ook u een passende oplossing bieden.