Organisatie

Melkcontrole Nijland is een vereniging met 480 melkveehouders als rechtstreekse leden. Het bestuur wordt benoemd door de leden en bestaat uit 4 leden en een voorzitter. De bestuursleden worden rechtstreeks gekozen op de jaarvergadering. De bestuurstermijn is 5 jaar, welke na herverkiezing nogmaals met 5 jaar verlengd kan worden.
 
Dhr.            
F. de Boer       
Swichum   
Voorzitter
Mevr.   
T. Sterkenburgh-Reitsma
Schraard   
Secretaris
Dhr.       
M. de Jong
Baaium
Penningmeester
Dhr.    
P. de Jong           
Nijelamer   
Algemeen lid
Dhr.               
K. Bootsma   
Nijland   
Algemeen lid

Melkcontrole Nijland wil graag van dienst zijn om ook op uw bedrijf de melkcontrole uit te voeren. Wij zorgen voor kwaliteit van de dienstverlening door met korte lijnen te werken en rechtstreeks contact te houden met de aangesloten veehouders.

Daartoe beschikt de vereniging over 16 monsternemers en 6 medewerkers op kantoor die allen garant staan voor een vlotte monstername en een snelle en correct verwerking van de gegevens.
Naast de diensten voor aangesloten leden voert de vereniging de melkanalyse uit voor de zelfstandige melkcontrolevereniging 'Woudenberg' uit Woudenberg,  de vereniging 'Op eigen kracht' uit De Meern en vereniging 'De Vrijheid' uit Noord-Holland.
 
Ook analyseren wij melkmonsters van zowel geiten als schapen.