Melkcontrole uitslag

Deelnemers ontvangen na iedere melkcontrole de meest actuele gegevens m.b.t. de melkproductie, vet-, eiwit- en lactosegehalte en ureum, productie per lactatie en de rangorde van de koeien binnen uw veestapel. Standaard worden kengetallen berekend zoals Lactatie Waarde, Bedrijf Standaard Koe, Netto Opbrengst en het Rollend jaargemiddelde. Daarnaast is het mogelijk om het celgetal te laten onderzoeken. Een voorbeeld van de Nijland-verwerking is hier te vinden.
 
Voorbeeld melkcontrole-uitslag
Voorbeeld celgetal-uitslag
 
Klik hier voor uitleg van de verschillende kengetallen.